คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย

สมัครเรียน