คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดอบรมโครงการ “Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้” หลักสูตร Advance : การพัฒนาแอปพลิเคชั่น Metaverse for SMEs ด้วย Unity
12 มิถุนายน 2024
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
14 มิถุนายน 2024