คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 กว่า 1,600 คน ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หอประชุมราชมงคล

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดโครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท จ.ชลบุรี
21 มิถุนายน 2024
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
24 มิถุนายน 2024