คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 กว่า 1,600 คน ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หอประชุมราชมงคล
23 มิถุนายน 2024
คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และ คุณวุฒิวิชาชีพ
24 มิถุนายน 2024