รายงานฝ่ายบุคลากร

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
451.0 KiB
147 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
464.4 KiB
106 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
518.7 KiB
81 Downloads
รายละเอียด

รายงาน KR

KR 2565 ไตรมาสที่ 1
458.8 KiB
100 Downloads
รายละเอียด
KR 2565 ไตรมาสที่ 2
478.9 KiB
92 Downloads
รายละเอียด
KR 2656 ไตรมาสที่ 3
518.0 KiB
85 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ไตรมาสที่1320.2 KiB109
ไตรมาสที่2337.8 KiB128
ไตรมาสที่32.0 MiB147
ไตรมาสที่42.2 MiB139

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
1.6 MiB
156 Downloads
รายละเอียด

 

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ3.1 MiB159
สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน68.0 KiB109
สรุปการอบรม สายวิชาการ19.1 KiB124
สรุปการอบรม สายสนับสนุน15.6 KiB128

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาการบัญชี400.3 KiB139
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์173.1 KiB101
สาขาวิชาการเงิน206.5 KiB101
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ288.0 KiB160
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ327.2 KiB164
สาขาวิชาการจัดการ522.9 KiB108
สาขาวิชาการตลาด324.2 KiB167
สายสนับสนุนรวม1.1 MiB198

 

รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3

ตารางรายชื่ออาจารย์ผ่านการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 1-3
81.4 KiB
163 Downloads
รายละเอียด
สมัครเรียน