คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณวิภาดา  ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ 2567 

สมัครเรียน