คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี รับมอบทุนสนับสนุนจากตัวแทนบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม Business Day 2024 และงานแข่งขันด้านธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11

สมัครเรียน