งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว  คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี   ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

สมัครเรียน