คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วย SIPOC ให้แก่หน่วยงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ (ระยะที่ 1)

สมัครเรียน