คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  จัดอบรมโครงการ “Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้”  หลักสูตร Basic: การสร้างและประยุกต์ใช้ Metaverse ด้วย Spatial.io

สมัครเรียน