รศ.ดร. กล้าหาญ ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ร่วมพูดคุยหารือเพื่อเริ่มต้นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Asian Institute of Technology (AIT)

สมัครเรียน