คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลดาวัลย์ เรืองภู่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเปิดโลกกิจกรรม

สมัครเรียน