การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง วันที่ 20 – 23 พ.ย. 2566

สมัครเรียน