คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  รับมอบทุนสนับสนุนจาก  ผศ.ดร.วิญญู  ปรอยกระโทก ตัวแทนจาก โรงแรม AP Resort@โชคชัย  เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียน