นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เอกการค้าปลีก ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงการแข่งขันสุดยอดนักการตลาดรุ่นใหม่ กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ มทร.กรุงเทพ

สมัครเรียน