ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เอกการค้าปลีก ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงการแข่งขันสุดยอดนักการตลาดรุ่นใหม่ กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ณ มทร.กรุงเทพ
26 มกราคม 2024
งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ณ  โรงเรียนธัญรัตน์
26 มกราคม 2024