โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาสานสัมพันธ์พี่น้อง MBA RMUTT 2024 จ.ชลบุรี

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ทำคะแนนติดอันดับ TOP 10 จากการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
28 มกราคม 2024
โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ทำกิจกรรม CSR ที่ “หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ Father Ray Foundation”  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
29 มกราคม 2024