โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ทำกิจกรรม CSR ที่ “หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ Father Ray Foundation”  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สมัครเรียน