คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา
30 มิถุนายน 2024
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก North China University of Technology ประเทศจีน
2 กรกฎาคม 2024