นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันประกวดคลิปสั้นครั้งที่ 1 กับ IMC CONTEST

เว็บไซต์เก่า