คณะบริหารธุรกิจ ประชุมหาหรือกับบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) เรื่องความร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันประกวดคลิปสั้นครั้งที่ 1 กับ IMC CONTEST
13 มีนาคม 2023
บริษัท สวารอฟสกี้ แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสม้ครนักศึกษาฝึกงาน
15 มีนาคม 2023