ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงาน คลิป VDO โปรแกรมการท่องเที่ยว One day trip จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ “แพลนทริปเที่ยว ถิ่นบัวหลวง…”

สมัครเรียน