ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธพิริยะมงคล มทร.ธัญบุ

สมัครเรียน