คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการทำงาน ระยะที่ 2 ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรม เวโรน่า บูทคีโฮเทล จังหวัดปราจีนบุรี

สมัครเรียน