คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องวชิระนาวา อาคาร 4 ชั้น 9

สมัครเรียน