บรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หัวข้อ “เทคนิคในการเสนอหัวข้อโครงงานสหกิจและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงงานสหกิจด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ “

สมัครเรียน