รายงานฝ่ายบุคลากร

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
451.0 KiB
134 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
464.4 KiB
95 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
518.7 KiB
70 Downloads
รายละเอียด

รายงาน KR

KR 2565 ไตรมาสที่ 1
458.8 KiB
88 Downloads
รายละเอียด
KR 2565 ไตรมาสที่ 2
478.9 KiB
80 Downloads
รายละเอียด
KR 2656 ไตรมาสที่ 3
518.0 KiB
74 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ไตรมาสที่1320.2 KiB96
ไตรมาสที่2337.8 KiB114
ไตรมาสที่32.0 MiB135
ไตรมาสที่42.2 MiB127

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
1.6 MiB
139 Downloads
รายละเอียด

 

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปการอบรม สายสนับสนุน15.6 KiB110
สรุปการอบรม สายวิชาการ19.1 KiB110
สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน68.0 KiB87
สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ3.1 MiB146

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์173.1 KiB93
สาขาวิชาการเงิน206.5 KiB89
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ288.0 KiB146
สาขาวิชาการตลาด324.2 KiB155
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ327.2 KiB155
สาขาวิชาการบัญชี400.3 KiB127
สาขาวิชาการจัดการ522.9 KiB100
สายสนับสนุนรวม1.1 MiB178

 

รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3

ตารางรายชื่ออาจารย์ผ่านการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 1-3
81.4 KiB
147 Downloads
รายละเอียด
สมัครเรียน