รายงานฝ่ายบุคลากร

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565

รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
451.0 KiB
142 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
464.4 KiB
102 Downloads
รายละเอียด
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
518.7 KiB
76 Downloads
รายละเอียด

รายงาน KR

KR 2565 ไตรมาสที่ 1
458.8 KiB
93 Downloads
รายละเอียด
KR 2565 ไตรมาสที่ 2
478.9 KiB
86 Downloads
รายละเอียด
KR 2656 ไตรมาสที่ 3
518.0 KiB
80 Downloads
รายละเอียด

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ไตรมาสที่42.2 MiB134
ไตรมาสที่32.0 MiB143
ไตรมาสที่2337.8 KiB120
ไตรมาสที่1320.2 KiB104

 

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน

รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
1.6 MiB
148 Downloads
รายละเอียด

 

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564

NameSizeHits
NameSizeHits
สรุปการอบรม สายสนับสนุน15.6 KiB119
สรุปการอบรม สายวิชาการ19.1 KiB118
สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน68.0 KiB102
สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ3.1 MiB155

 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
สายสนับสนุนรวม1.1 MiB190
สาขาวิชาการตลาด324.2 KiB163
สาขาวิชาการจัดการ522.9 KiB105
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ327.2 KiB160
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ288.0 KiB153
สาขาวิชาการเงิน206.5 KiB97
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์173.1 KiB96
สาขาวิชาการบัญชี400.3 KiB133

 

รายงานการติดตามบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 – 3

ตารางรายชื่ออาจารย์ผ่านการฝึกอบรม ไตรมาสที่ 1-3
81.4 KiB
156 Downloads
รายละเอียด
สมัครเรียน