งานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ อาคาร 4 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียน