คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ

สมัครเรียน