ข่าวประกาศทั้งหมด

18 ธันวาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหา หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12 ธันวาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
24 ตุลาคม 2023

ขั้นตอนการยื่นขอออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกสหกิจ) ผ่านระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษา

18 กันยายน 2023

คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี  ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
6 กันยายน 2023

ประกาศเรื่องรับนักศึกษาลงทะเบียนฝึกงานทางบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

6 สิงหาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Download : ประกาศรับสมัครบ […]
23 มิถุนายน 2023

ประกาศคณะกรรมการ สรรหาหัวหน้าวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสัมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา

ประกาศคณะกรรมการ สรรหาหัวห […]
19 มิถุนายน 2023

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
16 มิถุนายน 2023

นโยบาย มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

12 มิถุนายน 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน […]
30 พฤษภาคม 2023

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2565

ประกาศ คณะบริหารธุรกิจ มหา […]
24 พฤษภาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสัมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงต่ำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิ […]
10 พฤษภาคม 2023

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนกา […]
29 มีนาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน […]
29 มีนาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน […]
11 มีนาคม 2023

อธิการบดี เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สอบตรง

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
11 มีนาคม 2023

โครงการ วัฒนธรรมเทศกาล 4 ภาค CULTURE FESTIVAL

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 […]
9 มีนาคม 2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลั […]
8 มีนาคม 2023

กิจกรรมอบรมการเขียน PLO สำหรับคณะบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับการตรวจ AUNQA

รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี […]
1 มีนาคม 2023

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดี

สมัครเรียน