คณาจารย์สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์

ดร.พร้อมพงษ์ แสงขำ

ที่อยู่  (ที่ทำงาน)  : อาคาร 4
E-mail  : prompong.Shangkhum@gmail.com
เบอร์ติดต่อ  : 02-5493243
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์)

 

เว็บไซต์เก่า