คณาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ดร.กัตตกมล พิศแลงาม

ที่อยู่  (ที่ทำงาน)  : อาคาร 4 ชั้น 7
E-mail  : kattakamon_p@rmutt.ac.th
เบอร์ติดต่อ  : 025494828
วุฒิการศึกษา : Ph.D. Computer Education
  • ประวัติ
เว็บไซต์เก่า