คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับอนุมัติ​จากสภา​มหาวิทยาลัย​ มทร.​ธัญบุรี​ครั้งที่​ 2/2567 ให้ดำรง ตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์

สมัครเรียน