คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ  “ดร.ฐิติมา พูลเพชร” อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมัครเรียน