คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.บุญฑริกา วงษ์วานิช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

สมัครเรียน