ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ประธานจัดงาน, รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วม การประชุมวิชาการ IEEM 2024

สมัครเรียน