คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

สมัครเรียน