นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการ RMUTT Young StartUp Fund 2024

สมัครเรียน