คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ คณะผู้บริหารบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

สมัครเรียน