กิจกรรม&CSR

ข่าวกิจกรรมคณะและกิจกรรมเพื่อสังคม

7 เมษายน 2022

โครงการ GSPA-Youth Digital Hackathon

รายละเอียด คลิ๊ก โครงการ G […]
7 เมษายน 2022

โครงการอบรมสำหรับนักศึกษา

  ตารางโครงการอบรมสำห […]
7 เมษายน 2022

ประกวดภาพถ่าย “คลองสวยน้ำใส วิถีไทยต้องกลับมา”

  ข้อมูลเพิ่มเติม  คล […]
7 เมษายน 2022

โครงการ FROM GEN Z TO BE CEO 2022

ขอเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อร่ว […]
7 เมษายน 2022

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

    ข้อมูลเพิ่มเ […]
7 เมษายน 2022

ขอเชิญประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สามัคคีเพื่อประโยชน์ร่วมกัน”

12 พฤศจิกายน 2020

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัย” ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานรักษาความปลอดภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กา […]
7 พฤศจิกายน 2020

โครงการ “การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS” 2563

ภาพบรรยายกาศ โครงการ “การว […]
16 มกราคม 2020

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยน (credit transfer) ณ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เ […]
สมัครเรียน